grammar

Grammar

Znajomość zasad gramatyki jest nieunikniona w momencie gdy chcesz się sprawnie posługiwać językiem obcym. Dlatego w tym miejscu gromadzę dla Ciebie grafiki przedstawiające angielskie zagadnienia gramatyczne w bardzo prostej, jasnej i jednocześnie krótkiej formie.