Czasowniki statyczne i dynamiczne

State vs. action verbs czyli czasowniki statyczne i dynamiczne w języku angielskim. O co w nich chodzi? Jak je rozróżnić? I co w ogóle trzeba o nich wiedzieć? Czytaj więc dalej i dowiedz się o co kaman. 😉

CZASOWNIKI STATYCZNE

Czasowniki statyczne (inaczej zwane state lub stative verbs) to czasowniki, których używamy do opisu stanów i emocji, czyli są to czasowniki związane z naszym sercem i umysłem.

Przykładem mogą być: LOVE – kochać, HATE – nienawidzić, AGREE – zgadzać się.

 

Innymi przykładami czasowników statycznych są m.in.:

PROMISE – obiecać

UNDERSTAND – rozumieć

BELIEVE – wierzyć

WANT – chcieć

HAVE – mieć

PREFER – woleć

SEEM – wydawać się

IMAGINE – wyobrazić

ENJOY – lubić, podobać się

OWN – posiadać

NEED – potrzebować

CZASOWNIKI DYNAMICZNE

Czasowniki dynamiczne (zwane action lub dynamic verbs) z kolei to czasowniki, które opisują czynności, więc związane są z aktywnością naszego ciała.

Przykładem mogą być: RUN – biegać, COOK – gotować czy WRITE – pisać.

 

Innymi przykładami czasowników dynamicznych są:

SLEEP – spać

WALK – chodzić, spacerować

DRIVE – jechać

WORK – pracować

TIDY – sprzątać

DRAW – rysować

BUILD – budować

CHECK – sprawdzać

SELL – sprzedawać

SIT – siedzieć

Dlaczego więc ważne jest aby umieć je od siebie odróżnić?

Chodzi o to, że czasowniki statyczne występują WYŁĄCZNIE w czasach SIMPLE, nie można używać ich w czasach CONTINUOUS (czyli ani w Present Continuous, ani w Past Continuous ani w żadnym innym mającym w nazwie słowo CONTINUOUS). Różnicę tę właśnie należy mieć na uwadze tworząc zdania w czasach CONTINUOUS. A jeśli potrzebujesz użyć czasownika statycznego w czasie continuous, jak np. w tym zdniu: Teraz to rozumiem (teraz sugeruje nam użycie czasu Present Continuous ale przecież UNDERSTAND jest statyczny), to w takiej sytuacji używamy formy SIMPLE danego czasu, więc w tym przypadku zdanie tłumaczymy w czasie Present Simple i brzmi ono I understand it now.

O czym trzeba pamiętać?

Musisz też pamiętać o tym, że jeden czasownik może mieć dwa różne znaczenia – to również oznacza, że w zależności od znaczenia może on być statyczny bądź dynamiczny. Takimi przykładami mogą być czasowniki:

SEE – rozumieć (statyczny) Now I see it. Teraz to rozumiem.

SEE – spotykać (dynamiczny) I’m seeing Tom tomorrow. Spotykam się z Tomem jutro.

TASTE – smakować/mieś smak (statyczny) This soup tastes horrible. Ta zupa smakuje okropnie.

TASTE – smakować/próbować jaki coś ma smak (dynamiczny) I’m tasting the soup. Próbuję zupę.

APPEAR – wydawać się (statyczny) It appears to me that it is a mistake. Wydaje mi się, że to pomyłka.

APPEAR – pojawiać się/występować (dynamiczny) He will be appearing in the latest adaptation of “Romeo and Juliet”. On wystąpi w najnowszej adaptacji “Romeo i Julii.

 

Czy już wiesz w jaki sposób określić czy czasownik jest statyczny i dynamiczny? I co w związku z tym jest ważne? Mam nadzieję, że tak! 😊